VUE3之Babel

在webpack中使用babel-loader

首先要安装babel-loader:

npm install babel-loader -D

接着在webpack.config.js中添加配置,两种使用插件的方法都已经列出:

      {
        test: /\.js$/,
        use:{
          loader: "babel-loader",
          options: {
          //   plugins:[
          //     "@babel/plugin-transform-arrow-functions",
          //     "@babel/plugin-transform-block-scoping"
          //   ]
            presets:[
              "@babel/preset-env"
            ]
          }
          
        }
      }

可以将babel的配置信息单独抽取出来,形成一个babel.config.js文件:

module.exports={
  presets:[
    "@babel/preset-env"
  ]
}

在webpack.config.js中的配置:

      {
        test: /\.js$/,
        loader: "babel-loader"
      }

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。